Καθαρισμός

Στο εργαστήριο μας αναλαμβάνουμε να καθαρίσουμε τα δερμάτινα Ενδύματα σας, όπως επίσης τα μουτόν (sheepskin) αλλά και τα γουναρικά σας. Ο καθαρισμός γίνεται αποκλειστικά και αυστηρά στο εργαστήριο μας με χειρωνακτική εργασία και χωρίς χημικά.

Premium Joomla Templates